ABOUT US PRODUCTS TECHNICAL RESOURCES CONTACT US ORDER  


 


 
 
       Product Cat.No Size
 
 

Human B-type Natriuretic Protein

CC145 10mg
 
 

Human LeukinFeron

CG134-010 10,000IU
CG134-020 20,000IU
CG134-100 100,000IU
 
 

Human Transforming Growth Factor-Beta1(TGF-b1)

CG116-100 100ug
CG116-001 1ug
CG116-005 5ug
 
 

Porcine Hepatocyte Promoting Growth Factor

CG054-002 2ug
CG054-010 10ug
CG054-101 1mg
 
 

Porcine Insulin

CG066-025 25ug
CG066-101 1mg
CG066-250 250ug
 
 

prepack column 16/60 G500

GPC-0500 120ML
 
 

Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-Basic

CG037 50ug
 
 

Recombinant Bovine Growth Hormone Binding Protein

CG042-100 100ug
CG042-200 200ug
CG042-101 1mg
 
 

Recombinant Bovine Leptin

CG074 100ug
 
 

Recombinant Bovine Prolactin Soluble Receptor

CG103 50ug
 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10